top of page

toårig utdanning i biodynamisk behandling
og psykologi

Utannelse

Oppstart 23.08.2024 Forkurs 02.02.2024

Velkommen til utdannelse i Biodynamisk massasje og behandlingsformer
Boyesen metode

sommerkurs 28.06. - 30.06.2024

"the "pleasure principle" and "pleasure anxiety" in times of peace and war"

A course in English with Line Denneche.

What is the pleasure principle in Biodynamic Psychology and what is pleasure anxiety?

We will look and experience the topic in our own systems as we discover our pulsation in life, or our lack of it.

In what way, or when is the system traumatized in the same way as when experiencing war? Is it possible to make any comparisons? And how long if ever, is it possible to re-enter the pulsation of a pleasurable life?

The topic became acutely central because of situations of war in the world today.

Line Denneche will take us into this realm and Gabriel Shiraz will give firsthand knowledge of how the system gets affected in times of war. Either in person or on video/zoom.

Friday - Sunday 10.00 - 17.00

Price: 350 Euro or 4200,- kr.

To sign up please send a mail to: linenibp@gmail.com

Dette er en to års utdannelse i biodynamisk massasje, berøring og behandlingsformer og om kroppens relasjon til pust, følelser, livsenergi og selvregulering. 

I arbeide med mennesker, pust, kropp, energi og følelser, ser og opplever vi sammenhenger og hvordan forskjellige former for berøring lager en direkte kobling til emosjoner og hvordan vi er i oss selv. Samtidig er Biodynamisk Psykologi opptatt av kroppens selvhelende og selvregulerende egenskap og noe som heter "psychoperistalsis", eller Psykologisk magerumling.

Læringen skjer gjennom eget prosessarbeid, og gjennom studentenes psykiske og fysiske forståelse av hvordan følelser bearbeides gjennom kroppen. En forståelse de utforsker i egenterapi og behandling.

 

Studiet er delvis gruppebasert hvor temaer som kommer opp i gruppen brukes til

gjensidig vekst og læring.

Dette er en utdannelse for deg som er behandler eller psykoterapeut fra før, og har ønske om å dykke dypere inn i menneskets fysiske ubevisste materialer, eller ønsker å få en forståelse av sammenhengen med kropp og "psykoperistaltikken".

Hvis du ikke har en utdannelse som terapeut eller behander fra før vil du trenger et kurs i anatomi, fysiologi og sykdomslære.

Hva du vil lære om:

 • Kroppsarmering og beskyttelsesmekanismer. Hvilke følelser som forbindes med forskjellige kroppsdeler.

 • Kroppens og psykens selvregulerende egenskap "psykologisk peristaltikk" og pulserende strømninger.

 • Energi-distribusjon og tømning av emotionell energi fra bindevev, muskulatur og aura eller magnetfeltet. 

 • Livsenergiens bevegelse i kroppen. Forståelse av sammenhengen mellom energi og følelse og hvordan dette manifisteres fysisk

 • Balansering av forskjellige emosjonelle tilstander

 

 • Ubevisste blokkeringer i følelsessentrene (Chacraene) og om hvordan du kan arbeide direkte med dette

 

 • Pustearbeid og pustens betydning

 

 • Bevisst tilstedeværelse i stillhet, ord og berøring

 

 • Gjenkjenne og arbeide lett vegetativt med regresjoner

 

 • Introduksjon av psykodynamisk utviklingsteori; biodynamisk forståelse

 

 • «Rootet talking», samtalemetode som følger klientens energi.

 

Læringen skjer i stor grad gjennom eget prosessarbeid og studentenes fysiske og psykiske forståelse av hvordan følelser bearbeides gjennom kroppen. Denne får de blant annet gjennom egenterapi/behandlinger. 

Studie er delvis gruppeprosessbasert hvor følelser som kommer opp i gruppen brukes til felles og gjensidig vekst og læring.

 

Utdannelsen består av åtte helger pr. år, samt fem-dagers sommeravslutning.

 

Alle lærere er erfarne Biodynamiske Kroppsorienterte Psykoterapeuter og trenere. Deler av utdannelsen er på engelsk.

 

Vi starter opp med to forkurs i februar og april. Her får du en basis innføring i den Biodynamiske Psykologien, og får kjenne hvordan dette oppleves i ditt eget psykiske, fysiske og sjelelige system.

Dato:

02.02. – 04.02.2024 Forkurs

26.04 – 28.04.2024 Forkurs

Kurset starter

23.08. – 25.08.2024 

27.09. – 29.09.2024

25.10. – 27.10.2024

22.11. – 24.11.2024

Datoer for 2025 og 2026 kommer etterhvert.

 

Pris hele året kr. 36 000,- som deles opp i fire delbetalinger på kr. 9000,-

Eventuelt annen avtale ved behov.

Sommersamlingen betales separat. Kr. 8000,- som betales en måned i forkant.

For påmelding eller mer informasjon; fyll inn kontaktskjema nedenfor eller send mail til linenibp@gmail.com

bottom of page