om meg

Jeg har over tyve års erfaring med klientarbeid både fra London og Norge og har undervist de Biodynamiske Massasjemetodene i Østerrike, London og Norge.

I 2008 etablerte jeg NIBP - Norsk Institutt for Biodynamisk Psykologi og Psykoterapi.

I tillegg har jeg flere års erfaring med familieterapi fra barne- og ungdomspsykiatrien og voksenpsykiatri med fokus på psykose og rus.

Interessen for sammenhengen mellom kropp, psyke og sjel gjorde at jeg i 2008 begynte å trene Taiji. Jeg  har trent og undervist Taiji og Quigong i  over ti år og vært aktivt involvert i Norsk Taiji Senter.

Naturen som læremester

I både den Biodynamiske og den Daoistiske tankegangen tar man utganspungt i naturen og i naturlovene. Dette inspirerer meg veldig i arbeidet med mennesker. En hver kropp er som et eget landskap som utfolder seg i sin særegenhet.

I mitt arbeide med mennesker og i mitt eget liv opplever jeg at det kreative og skapende rom er en stor drivkraft i  

hverdagen. Når de daglige rutinene oppleves som skapende blir livet mer levende. Det å være med barna og vite at samværet gir noe utover det man ser. Matlaging, stell av blomster og daglige rutiner kan få større betydning ved å være levende i det man gjør.

Min nysgjerrighet på mennesker, livet og naturen har gitt en dyp interesse for det symbolske i menneskenaturen og i religioner, både det åndelige aspektet av gudommelig tilhørighet og den indre symbolske betydningen av det man tror på.

 

Høsten 2018 begynte jeg på videreutdanning i "Conscious feemale leedership" med Astrid Brink, som går over en fire års periode. Dette innehar verktøy fra ledelses trening, systemarbeid, natur og kunst for å nevne noe. 

Certifiseringer
 • ITEC Internasjonalt kurs i Anatomi, Fysiologi og Sykdomslære 1996

 • LSBP - London School of Biodynamic Psychology and Psychotherapy- medlem. Som igjen er en del av UKCP - United Kingdom Counsil for Psychoterapist 2002

 • Teachers training - Norsk Taiji Senter 2010

Kvalifikasjoner
 • Bearbeiding av sorg

 • Angst og depresjon

 • Fysisk for å gå inn i følelsene direkte.

 • Balansering når det er for mye følelser og av energinivå.

 • Arbeid med misbruk og dype traumer.

 • 25 års arbeid med "psykoperistaltikken" gjennom biodynamisk massasje.

 • Vegetoterapi og dypt regresjons arbeid

 • Lang erfaring med mennesker i alle livets faser.

 • Arbeid med spebarn- og fødsels traumer.

 • Forståelsen av dyp tilstedeværelse i prosessarbeide.

 • Symbol og drømmearbeid - C. G. Jung

 • Ekstensivt kvinnearbeid.

 • Arbeid med livsenergien. Lyst, sexualitet og sinne

 • Overføring og projeksjoner i parforhold og i terapirommet

 • Det maskuline som kraft

 • Lett hypnose

 • Grenser som styrke

KONTAKT

Ole Vigs gate 16,

0366 Oslo

Tel.: + 47 986 21 939

linenibp@gmail.com

 • Black Facebook Icon
 • Black Instagram Icon
 • Black YouTube Icon