top of page

seminarer-kurs-utdanning

bt-rt - kurs - utdanning

       

 • Ett års kurs i BT - R T Birth Trauma - Release Therapy - Forløsning av fødselstraumer 

 • Fem moduler

 • Introduksjonskvelder live og på zoom

 • Åpene kvelder 06.06.23 og 24.08.23

 • BT - RT –  inviting Gabriel Shiraz for a free zoom seminar in English May 14 and August 06, 16.00 - 18.00 CMT.

 • Året kan taes i sin helhet, eller man kan ta de modulene man ønsker.

 • Vi oppdaterer kurs og foredrag her fortløpende

BT - Rt - visjon

Line Denneche, er personen bak BT - RT. Hun er tobarnsmor og har vært Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapeut og trener siden slutten av 90-tallet. Hun har alltid hatt dyp interesse og engasjement for fødsels- og spedbarnstraumer i sitt arbeide med voksne i terapi.

 

Egen erfaring og kunnskap om hvilke langtids-konsekvenser dette kan få for kvinner og barn, har over tid ført til et program for Doulas, Jordmødre, Psykoterapeuter og andre utøvere i feltet. 

Programmet kalles BT -RT - Birth Trauma - Release Therapy - Terapeutisk Forløsning av Fødseltraumer.

 

Målet er å gi dyp kunnskap om mekanismene som skjer i kroppen, psyken og sjelen i denne dype prosessen. Og på denne måten kunne forhindre langsiktig skade.

Anker 1

Jeg er et avsnitt. Klikk her for å legge til din egen tekst og redigere meg. Det er lett.

BT - RT - Birth trauma -
release therapy
Terapeutisk forløsning av fødselstraumer
Dags-og kvelds-seminarer 
2023

Kveldsseminar med Line Denneche

06.06.23 og 24.08.23

 

17.00 - 20.00 

Tantrasenteret i Sagveien 28, Oslo

Terapeutisk Forløsning av Fødselstraumer.

Også zoom seminarer på engelsk.

Assistanse til mor og barn under svangerskapet, fødselen og i tiden etter.

Kurs for doulaer, jordmødre og psykoterapeuter samt andre fagpersoner som arbeider i feltet. Passer også for spesiellt intetresserte, eller deg som ønsker å se på egne erfaringer rundt emnet.

Hva skjer med kroppen, pusten og psyken når mor og barn opplever et fødselstraume? Og hva skjer med sjelen? Konsekvensene er så mye større enn vi i vår kultur tror. På lang sikt kan det utvikle seg til sterk substans-avhengighet, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmord.

Hvordan påvirkes mor og barn før, under og etter en fødsel? Og er det mulig å frigjøre eller fordøye traumene og sjokkene som mange opplever?

Dette seminaret ser nærmere på hvordan et traume eller et sjokk kan påvirke psyken, kroppen og pusten.

Å bli født er å bli ønsket velkommen inn i verden. Hvordan var velkomsten?

Vi vil diskutere ulike typer svangerskaps-, fødsels- og spebarnstraumer og vil demonstrere og gi eksempler på hvilke konsekvenser de kan ha for voksne mennesker og hvordan vi jobber med dette i terapirommet.

Verktøyene som brukes er fra kroppsorienterte terapiformer som Trauma Release, Somatic Healing, Mindfulness og Biodynamic Massage.

Metodene kan hjelpe oss med å oppdage om en fødselssituasjon kan utvikle seg til et traume som barseldepresjon eller psykose, eller å få andre alvorlige langsiktige konsekvenser for mor og barn. De kan også brukes under og etter fødselen for å restituere og lege.

En mor som skal ta vare på et barn må selv føle seg ivaretatt!

Det blir en oppsummering på slutten av seminaret med diskusjoner om situasjonen ved sykehusene i dag. Vi vil snakke om den faktiske kapasiteten som finnes for å møte behovene til mor og barn, både på sykehuset og i tiden etter hvor langvarig hjelp kan være nødvendig.

Pris for seminaret er 350,- Dette inkluderer kaffe/te og snaks. Betaling for påmelding gjøres på vips til

Line Denneche 986 21 939.

ett års kurs i

BT - Rt - Birth Trauma - ReleaseTherapy

terapeutisk Forløsning av fødselstraumer

Assistanse til mor og barn under svangerskapet, fødselen og i tiden etter.

Dette er et ettårig kurs som er laget for alle som arbeider med kvinner og barn i denne viktige tiden. Eller som jobber med mennesker som trenger å bearbeide hendelser relatert til fødsel.

Det passer for jordmødre, Doulaer, psykoterapeuter og andre som er interessert i å lære mer om emnet.

Undervisningen fokuserer både på hvordan man kan bistå mor og barn i sanntid, men også hvordan man kan møte og arbeide med kvinner i ettertid og mennesker som har opplevd traumatiske hendelser i denne tiden.

Arbeidet vil være preventivt – lære hva som skaper gode trygge forhold for mor og barn.

Det vil være øyeblikks-orientert – hvordan bistå når situasjonen oppstår.

Og det vil være terapeutisk, med søkelys på bearbeiding av fødselstraume for både mor, barn og voksne som har opplevd traume i denne tiden.

Vi bruke teknikker fra:

 • kroppsorientert psykoterapi

 • biodynamisk massasje  

 • «trauma release» og vegeto-terapi

 • bevisst tilstedeværelse og somatic experience.

 • Kroppsorienterte metoder for par

 • Konstellasjonsarbeid

 • Visualiseringsteknikker og billedbruk.

 • Psykoperistaltikken (psykologisk magerumling), for å aktivere kroppens selvhelbredende komponent, som igjen kan bidra til å forhindre traumer i utgangspunktet, samt hjelpe systemet å bearbeide det som har hendt.

Kurset består av fem moduler som hver varer i to og en halv dag.

03.03. – 05.03.23  

Åpen helg - Nysgjerrig eller profesjonell?

Lærer: Line Denneche

Denne passer for deg som:

 • er profesjonell og interressert i BT - RT modulene

 • er interessert for din egen del

 • vil finne ut mer om Biodynamisk Psykologi og Massasje

Modul 1 21.04. – 23.04.2023

Redusere angst og fordøye traumer med berøring og biodynamisk massasje.

En introduksjon av biodynamisk psykologi og psykoperistaltikk og hvordan dette kan brukes for å unngå svangerskaps-depresjon og psykose blant annet. Vi vil også se på de uforløste traumene som kan lede til disse tilstandene.

Pris: Kr 3200 

Modul 2 23.06. – 25.06.2023

Fødsels-reflekser, kroppsorientert og vegeto-terapeutisk arbeide.

Lærer Line Denneche

Vi arbeider med konkrete verktøy for å hjelpe mor og barn til å gjenopprette balansen etter fødselen. Arbeide har søkelys på konsekvensene av for tidlig fødsel, keisersnitt, sykdom og dødsfall hos både mor og barn. Teknikkene kan også brukes på voksne i terapi.

Pris: Kr 3200,-

Modul 3. Del 1 02.09. - 03.09.

Norsk Taiji senter

Kirkegata 1-3

Dette er for alle som er interessert i den ikke-verbale kommunikasjonen mellom mennesker og som ønsker kroppsorienterte verktøy til privat bruk eller i arbeidssammenheng.

BT - RT Modul 3 del 1 med

Line Denneche

For profesjonelle eller par. Kom alene eller med partner/venn.

Pris: Kr. 3000,- for enkelte eller 5000,- for to.

Modul 3. Del 2 24. - 26.11

Forhold,- under graviditeten og etter fødselen.

 

Lærer Gabriel Shiraz

Terapeutiske verktøy fra kroppsorientert parterapi for å hjelpe paret med stresset og vanskelighetene relatert til graviditeten og tiden etterpå. Kurset holdes på engelsk.

Pris 320 Euro

Modul 4. 13.10. - 15.10.2023

Birth-release.

 

Lærere Line Denneche og Gemma Ireland eller Ebba Boyesen

Vi går gjennom egen tilblivelse fra unnfangelsen til fødsel, vi får kjenne på betydningen av fødselsrefleksen og på den innvirkningen fødselen har for oss og på våre liv. Kurset holdes på engelsk.

Pris: 320 Euro

10.11 - 12.11.2023

Åpen introduksjonshelg i Biodynamisk Massasje og Psykotherapi

Med Line Denneche

 

Modul 5 Dato kommer

Helbrede generasjonstraume med konstellasjonsarbeid

Lærer Line Denneche 

Arbeid med generasjonstraumer gjennom slektsleddene og deres påvirkning. Metoder fra Hellinger med Biodynamisk-Psykoterapeutisk tilnærming. Kurset holdes på engelsk.

For påmelding til kurset kontakt:

Line Denneche, linenibp@gmail.com tel.: + 47 986 21 939

Som smakebit settes det opp opp dagsseminarer online og live. 

Line Denneche

Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapeut, veileder og trener. Individuell, par og grupper.

Grunnlegger av BT -RT - Bith Trauma -  Release Therapy. Medlem av EABP - European Association for Body Psychotherapy.

Les mer

Gabriel Shiraz

Individuell, par og gruppe-terapeut.

Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapi. Trener og veileder for kroppsorientert psykoterapi og parterapi. Medlem av EABP - European Association for Body Psychotherapy.

www.gabrielshiraz.com

Claudia De Campos

Biodynamisk Kroppsorientert psykoterapeut, 

ACP Consultant Child & Adolescent Psychotherapist

Under 5s Service Lead Brent,Harrow and Hillingdon

Parent-Infant Psychotherapist Kensigton and Chelsea Perinatal Community team.

Central and North West London NHS Foundation Trust

Ebba Boyesen

Medgrunnlegger av Biodynamisk Psykologi. Grunnlegger av psycho Energetics®. Leder trener og veileder ved E.S.B.E. European School of Biodynamic Psychology og medlem av EABP European Association for Body Psychotherapy og EAP European Association for Psychotherapy.

Les mer

bottom of page