seminarer-kurs-utdanning

btr - kurs - utdanning

        

 • BTR –  inviting Gabriel Shiraz for a free zoom seminar in English coming up this autumn

 • BTR - Inviting Gesine Paul-Visse and Line Denneche for a free zoom seminar in English comming up this September

 • Ett års kurs i BTR -  Birth Trauma Release - Forløsning av fødselstraumer 

 • Fem moduler

 • Året kan taes i sin helhet, men det er også holdt av noen plasser for de som kun ønsker en eller noen av modulene 

 • Vi oppdaterer kurs og foredrag her fortløpende

 • Datoer for BTR 2023 kommer i løpet avsommeren 

BTR - visjon

Line Denneche, er personen bak BTR. Hun er tobarnsmor og har vært Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapeut og trener siden slutten av 90-tallet. Hun har alltid hatt dyp interesse og engasjement for fødsels- og spedbarnstraumer i sitt arbeide med voksne i terapi.

 

Egen erfaring og kunnskap om hvilke langtids-konsekvenser dette kan få for kvinner og barn, har over tid ført til et program for Doulas, Jordmødre, Psykoterapeuter og andre utøvere i feltet. 

Programmet kalles BTR - Birth Trauma Release - Forløsning av Fødseltraumer.

 

Målet er å gi dyp kunnskap om mekanismene som skjer i kroppen, psyken og sjelen i denne dype prosessen. Og på denne måten kunne forhindre langsiktig skade.

 
BTR - Birth trauma release
forløsning av fødselstraumer
Dags-seminar 
2022

Dagsseminarer settes opp ca hver sjette uke.

Halvdagsseminar med Line Denneche

Dato og klokkeslett kommer senere

 

Forløsning av Fødselstraumer.

Assistanse til mor og barn under svangerskapet, fødselen og i tiden etter.

Kurs for doulaer, jordmødre og psykoterapeuter samt andre fagpersoner som arbeider i feltet. Passer også for spesiellt intetresserte, eller deg som ønsker å se på egne erfaringer rundt emnet.

Hva skjer med kroppen, pusten og psyken når mor og barn opplever et fødselstraume? Og hva skjer med sjelen? Konsekvensene er så mye større enn vi i vår kultur tror. På lang sikt kan det utvikle seg til sterk substans-avhengighet, selvskading, spiseforstyrrelser og selvmord.

Hvordan påvirkes mor og barn før, under og etter en fødsel? Og er det mulig å frigjøre eller fordøye traumene og sjokkene som mange opplever?

Dette seminaret ser nærmere på hvordan et traume eller et sjokk kan påvirke psyken, kroppen og pusten.

Å bli født er å bli ønsket velkommen inn i verden. Hvordan var velkomsten?

Vi vil diskutere ulike typer svangerskaps-, fødsels- og spebarnstraumer og vil demonstrere og gi eksempler på hvilke konsekvenser de kan ha for voksne mennesker og hvordan vi jobber med dette i terapirommet.

Verktøyene som brukes er fra kroppsorienterte terapiformer som Trauma Release, Somatic Healing, Mindfulness og Biodynamic Massage.

Metodene kan hjelpe oss med å oppdage om en fødselssituasjon kan utvikle seg til et traume som barseldepresjon eller psykose, eller å få andre alvorlige langsiktige konsekvenser for mor og barn. De kan også brukes under og etter fødselen for å restituere og lege.

En mor som skal ta vare på et barn må selv føle seg ivaretatt!

Det blir en oppsummering på slutten av dagen med diskusjoner om situasjonen ved sykehusene i dag. Vi vil snakke om den faktiske kapasiteten som finnes for å møte behovene til mor og barn, både på sykehuset og i tiden etter hvor langvarig hjelp kan være nødvendig.

Pris for seminaret er 500,- Dette inkluderer kaffe/te og snaks. Betaling for påmelding gjøres på vips til

Line Denneche 986 21 939.

ett års kurs i

BTR -Birth Trauma Release

Forløsning av fødselstraumer

Assistanse til mor og barn under svangerskapet, fødselen og i tiden etter.

 

Kurset holdes i Oslo 24.02. – 30.10. 2022 

Sted: Tantra senteret i Sagveien 28 og Zen house i Sporveisgata 29

Dette er et ettårig kurs som er laget for alle som arbeider med kvinner og barn i denne viktige tiden. Eller som jobber med mennesker som trenger å bearbeide hendelser relatert til fødsel.

Det passer for jordmødre, Doulaer, psykoterapeuter og andre som er interessert i å lære mer om emnet.

Undervisningen fokuserer både på hvordan man kan bistå mor og barn i sanntid, men også hvordan man kan møte og arbeide med kvinner i ettertid og mennesker som har opplevd traumatiske hendelser i denne tiden.

Arbeidet vil være preventivt – lære hva som skaper gode trygge forhold for mor og barn.

Det vil være øyeblikks-orientert – hvordan bistå når situasjonen oppstår.

Og det vil være terapeutisk, med søkelys på bearbeiding av fødselstraume for både mor, barn og voksne som har opplevd traume i denne tiden.

Vi bruke teknikker fra:

 • kroppsorientert psykoterapi

 • biodynamisk massasje  

 • «trauma release» og vegeto-terapi

 • bevisst tilstedeværelse og somatic experience.

 • Kroppsorienterte metoder for par

 • Konstellasjonsarbeid

 • Visualiseringsteknikker og billedbruk.

 • Psykoperistaltikken (psykologisk magerumling), for å aktivere kroppens selvhelbredende komponent, som igjen kan bidra til å forhindre traumer i utgangspunktet, samt hjelpe systemet å bearbeide det som har hendt.

Kurset består av fem moduler som hver varer i fire dager.

Modul 1 24.02. – 27.02.2022.

Redusere angst og fordøye traumer med berøring og biodynamisk massasje.

Lærer: Line Denneche

En introduksjon av biodynamisk psykologi og psykoperistaltikk og hvordan dette kan brukes for å unngå svangerskaps-depresjon og psykose blant annet. Vi vil også se på de uforløste traumene som kan lede til disse tilstandene. 

Modul 2 21.04. – 24.04.2022

Fødsels-reflekser, kroppsorientert og vegeto-terapeutisk arbeide.

Lærer Line Denneche

Vi arbeider med konkrete verktøy for å hjelpe mor og barn til å gjenopprette balansen etter fødselen. Arbeide har søkelys på konsekvensene av for tidlig fødsel, keisersnitt, sykdom og dødsfall hos både mor og barn. Teknikkene kan også brukes på voksne i terapi.

Modul 3. 15.07. – 17.07.2022

Forhold,- under graviditeten og etter fødselen.

 

Lærer Gabriel Shiraz

Terapeutiske verktøy fra kroppsorientert parterapi for å hjelpe paret med stresset og vanskelighetene relatert til graviditeten og tiden etterpå. Free seminar.

Modul 4. 18.08. - 21.08.2022

Birth-release.

 

Lærer Ebba Boyesen

Vi går gjennom egen tilblivelse fra unnfangelsen til fødsel, vi får kjenne på betydningen av fødselsrefleksen og på den innvirkningen fødselen har for oss og på våre liv.

Modul 5. 27.10. - 30.10.22

Helbrede generasjonstraume med konstellasjonsarbeid

Lærere Gesine Paul-Visse og Line Denneche

Arbeid med generasjonstraumer gjennom slektsleddene og deres påvirkning. Metoder fra Hellinger og Astrid Brink utført med Biodynamisk-Psykoterapeutisk tilnærming.

Pris for hele året er kr. 22 500,- betalt i sin helhet på forhånd.

Eventuelt kan det deles opp i fem betalinger på kr. 5000,- Disse betales senest to uker i forkant av hvert kurs.

For påmelding til kurset kontakt:

Line Denneche, linenibp@gmail.com tel.: + 47 986 21 939

Som smakebit settes det opp opp dagsseminarer online og live. 

Line Denneche

Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapeut, veileder og trener. Individuell, par og grupper.

Grunnlegger av BTR - Bith Trauma Release. Medlem av EABP - European Association for Body Psychotherapy.

Les mer

Gabriel Shiraz

Individuell, par og gruppe-terapeut - Biodynamisk Kroppsorientert Psykoterapi. Trener og veileder for kroppsorientert psykoterapi og parterapi. Medlem av EABP - European Association for Body Psychotherapy.

www.gabrielshiraz.com

Gesine Paul-Visse

Overlege og Professor i Nevrologi på Lund Sykehus i Sverige. Utdannet konstellasjons terapeut fra Hellinger og Astrid Brink.

Ebba Boyesen

Medgrunnlegger av Biodynamisk Psykologi. Grunnlegger av psycho Energetics®. Leder trener og veileder ved E.S.B.E. European School of Biodynamic Psychology og medlem av EABP European Association for Body Psychotherapy og EAP European Association for Psychotherapy.

Les mer