top of page

Kroppsorientert Parterapi

Parterapi som går i dybden. Praktisk, emosjonellt, fysisk og åndelig.

  • 1 15 min
  • 1 875 norske kroner
  • Jacob Aalls gate

Tjenestebeskrivelse

Som kroppsorientert parterapeut har jeg fokus på bevisst tilstedeværelse, fysisk og psykisk, både for hver av partnerne og for selve forholdet som enhet. Ta gjerne kontakt om dere ønsker å arbeide med temaer som: - samlivsbrudd - økt uenighet og krangling - tillitsproblemer - livskriser - kommunikasjonsproblemer - konfliktløsning - traumatiske opplevelser - dårlige mønstre - problemer med sexualitet og intimitet - ønsket om økt bevisstgjøring og nytelse i samlivet - økt respekt, tillit og kjærlighet Bevisstgjøring av mønstre og handlinger kan være første skrittet til et bedre forhold. Ønnsker dere å se på de underliggende prosessene i parforholdet? Eller hva dere har med av egen historie inn i forholdet som tar opp mye plass? Ved å anerkjenne ubevisste prosesser, kan dere som partnere oppleve å forstå hva som beveger den andre til å handle som den gjør. Samtidig som dere selv blir sett og møtt på et dypere nivå. Det er gjerne i de vanskelige situasjonene at våre mer sårbare sider og gamle mønstre kommer frem. Forståelse for hva den andre arbeider med i seg selv, skaper respekt og større motivasjon til å se på egne og begrensninger og bidrag. Jeg arbeider ut i fra Biodynamiske, Kropsorienterte, Psykoterapeutiske prinsippper, med samtale, kroppsorienterte øvelser og dyp tilstedeværelse. Velkommen til en time!


Kontaktinformasjon

  • Jacob Aalls gate 24, Oslo, Norge


bottom of page