top of page

Biodynamisk Psykoterapi

Samtale, Behandling og/eller Vegetoterapi.

  • 50 min
  • 1 250 norske kroner
  • Jacob Aalls gate

Tjenestebeskrivelse

Kom i kontakt med livsenergiens potensiale. Hvilke følelser ligger uforløst i kroppen og hindrer den frie flyten i livet? Her kan du bearbeide på et psykisk, organisk og sjelelig nivå. Hovedintensjonen er å møte deg akkurat der du er i deg selv, i et hvert øyeblikk. Akseptere og ta inn opplevelser, hendelser og følelser som trenger å bli anerkjent så de kan gi deg styrke og ikke fungere som ubevisste blokkeringer. Mer liv, mer sjel, mer kropp og mer sannhet!


Kontaktinformasjon

  • Jacob Aalls gate 24, Oslo, Norge


bottom of page