top of page

PSYKOLOGISK MAGERUMLING! Biodynamisk Massasje og Psykoperistaltikk

Biodynamisk massasje inviterer deg til å komme i kontakt med det ubevisste gjennom kroppen. Den ser på mennesket som en fysisk, psykisk og åndelig enhet, som innehar evnen til å regulere og hele seg selv. Denne egenskapen er konkret og finnes i tarmsystemet. Gerda Boyesen kalte den for Psycho-peristalsis.

Psychoperistalsis eller Psyko-peristaltikk er kroppens måte å regulere følelser, energi og hendelser på, og den er direkte knyttet til livsenergien. Qui i den østlige Kinesiske filosofien, Orgon fra Willhelm Reich i den vestlige kroppsorienterte retningen, og Prahna i den Indiske.


Gerda Boyesen brakte Willhelm Reichs libidoteori videre da hun oppdaget i sitt arbeide med klienter at det fantes et konkret bindeledd mellom kroppen og psyken; At det var mulig å bearbeide gammelt emosjonelt stress rent fysisk. Denne egenskapen kalte Gerda for Psyko-peristaltikk. Konkret er dette psykologisk magerumling, hvis egenskap er å fordøye emosjonelle opplevelser.


Under selve massasjen plasserer terapeuten et stetoskop på klientens mave og lytter etter psyko-peristaltikk. Lydene er terapeutens guide i forhold til hvor terapeuten skal massere og hvor dypt hun kan gå.

Forskjellige reaksjoner

Under massasjen vil mange få en sterkere fornemmelse av hvem de er rent fysisk. Denne fysiske bevisstheten, er en bevissthet som klienten ofte opplever som fascinerende. En rekke forskjellige kroppslige sensasjoner kan komme til overflaten, som opplevelsen av større fysisk velvære og behagelige strømninger gjennom kroppen, eller følelsen av fysiske restriksjoner hvor gamle følelser ligger lagret. Man kan også oppleve følelser direkte knyttet til forskjellige kroppsdeler; sorg som sitter i brystet, sinne som sitter i kjeven eler angst som sitter i maven. Dette kan variere fra gang til gang.

Etter en behandling hvor det har vært stor aktivitet av psyko-peristaltikk, kan klienten få forskjellige reaksjoner. Dette vil variere fra person til person ut ifra deres historie og personlighet. Reaksjonene vil også variere i forhold til hvor dypt terapeuten velger å gå.


I etterkant kan det også forekomme hyppigere toalettbesøk, forkjølelseslignende symptomer eller svette. Dette kalles vegetative reaksjoner og er en del av en renselsesprosess hvor kroppen skiller seg av med gamle avfallsstoffer. Det kan også oppstå økt følelse av varme eller kulde i forskjellige deler av kroppen.

Ved siden av de rent fysiske reaksjonene oppstår gjerne en naturlig kontakt med underliggende følelser. Det kommer ofte som økt drømmeaktivitet fordi underbevisstheten søker å bevisstgjøre personen i forhold til de følelser som har blitt berørt gjennom massasjen. Det er også vanlig at klienten begynner å oppleve seg selv på en ny måte i forhold til andre mennesker. På denne måten skapes en organisk prosess som bringer ubevisst materiale til overflaten.


Alleostase og den vassomotoriske syklus.

Hvis vi opplever stress, sjokk eller følelsesmessige sterke situasjoner, trenger vi tid og rom for å finne tilbake til roen i oss selv igjen. Eller et indre balansepunkt. Dette vil ta den tiden det treger, og det vil variere ut fra type sjokk og følelsesmessig avtrykk.

Vi referere til den vassomotoriske syklusen i den Biodynamiske Psykologien. Dette er den fysiske og vegetative reaksjonen som omfatter hele systemet når en stressfull hendelse inntrer. Syklusen består av fem forskjellige faser og er som følger:


Aktivering – Mobilisering – Utløp/Forløsning – Avslapning – Gjenvinding/Gjenoppretting.


Det er under prosessen avslapning og gjenvinding/gjenoppretting at celleveggene i tarmen beveger seg i små sammentrekninger og pulseringer ved psyko-peristaltikken. I prosessen tar den med seg adrenalin og andre aktiverende stoffer som har blitt sendt rundt i kroppen under den stressfulle hendelsen. Prosessen som fyller cellene med hormoner som aktiverer det sympatiske nervesystemet kalles allostase. Man kan få allostatisk overlast hvis ikke det skjer en «tømming» av denne ladningen i cellene. Når psyko-peristaltikken aktiveres, aktiveres også tømmingen av den alleostatiske overladningen i kroppen. Dette får en direkte effekt på hele systemet. Det skilles nå ut hormoner som virker beroligende istedenfor. Eller som gjør oss glade. Når muskelspenningene slipper mer og mer, får man mer kontakt med det som førte til den fysiske overladede tilstanden i første omgang.I barndommen og dagliglivet generelt opplever vi situasjoner vi ikke klarer å bearbeide fullt ut. Følelsene som ikke blir bearbeidet lagres da i kroppens muskulatur, benstruktur, bindevev og organer. Dette skjer på cellenivå som jeg beskrev. Men rent konkret kan dette merkes ved stramme muskler, for lite pust, smerter i kroppen, energi tap, følelsessvingninger osv.

Biodynamisk massasje setter i gang prosessen med å rense ut det fysiske restavfallet som er lagret i kroppen og åpner dermed for psykologisk bearbeidelse.

Når vi har muskelarmeringer og bindevevsarmeringer er dette den fysiske måten vi splitter av det uønskede og ubearbeidede på. Ved å rense ut via tarmsystemet det vi ikke lenger trenger, kan vi på en ny måte integrere følelsene som har ligget innkapslet i bindevev og muskulatur og som venter på å bli tatt inn og akseptert av oss i hele vårt system. Og når det ikke lenger er en hel masse opphopning av hormonelle avfallsstoffer, vil livsenergien få mye større grad av bevegelse som gir mer liv til kropp, psyke og sjel.


Kom og utfors selv!


Body Mind Majorstua

Norsk Institutt for Biodynamisk Psykologi og Psykoterapi NIBP

www.biodynamisk-psykoterapi.no477 visninger0 kommentarer

Commentaires


bottom of page